RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

Vzdelávací kurz Začatie podnikania 2, Vranov nad Topľou

Vďaka Záujmovému združeniu žien MYMAMY v Prešove a aj PhDr. Gabriele Lacušovej z Akadémie vzdelávania vo Vranove nad Topľou sa v Materskom centre Slniečko zrealizoval vzdelávací kurz pre mamičky Úplne od začiatku a samostatne. Tento projekt podporil Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.<

 

Harmonogram kurzu podnikania pozostával z:

1. Úvodného stretnutia, spoznania a diagnostiky skupiny, osobných profilov klientov, ich očakávaní a dispozície, motivácie a asertivity – PhDr. Gabriela Lacušová.
2. Ako prebrať zodpovednosť za svoj život a naladiť sa na vlastnú finančnú nezávislosť- blok prednášok, cvičení a diskusia- PhDr. Štefan Kopeščanský.
3. Podnikateľský plán reflektujúci osobné a materiálne zázemie klientov. Štruktúra, obsah PP- na čo nezabudnúť pri podnikateľskom zámere- Mgr. Mária Senčáková.
4. Testovanie vlastnej osobnosti vo vzťahu k začatiu podnikateľských aktivít. Možnosti podpory podnikania z ÚPSVaR, grantov a iných zdrojov- Mgr. Mária Senčáková.
5. Vypracovanie podnikateľského zámeru, marketingového plánu, vyplnenie oficiálnych formulárov, kalkulácia začatia podnikania. Praktické cvičenie- otvorenie činnosti súkromnej firmy- Mgr. Mária Senčáková.
6. Samozamestnávanie a zamestnávanie pracovníkov- stratégia personalistiky v malom podniku. Marketingová stratégia v podnikateľskej činnosti- PhDr. Štefan Kopeščanský.
7. Základné legislatívne podmienky pre otvorenie súkromného podnikania- rozsah a podmienky výkonu podnikateľskej činnosti, jej oprávnenia, živnosť, koncesia, založenie obchodnej spoločnosti, zriadenie prevádzkarne a iné nevyhnutné technické podmienky, vrátane registračných a odvodových povinností zamestnávateľa a živnostníka(SZČO)- Ing. Ľubov Lokajová.
8. Prezentácia a vyhodnotenie cvičných podnikateľských plánov, odovzdanie Certifikátov a záver školenia.

Vzdelávacieho kurzu sa zúčastnilo 10 žien, ktoré sa na ôsmich stretnutiach naučili postupne podľa pripraveného harmonogramu jednotlivé časti potrebné k začatiu podnikania. Sme radi, že počas kurzu mamička Katka Gallíková predložila svoj podnikateľský zámer na tunajšom ÚPSVaR a úspešne ho aj prezentovala a otvorí si živnosť. Dve mamičky sa počas kurzu zamestnali, čo je veľmi potešujúce a ich náhradníčky mohli pokračovať vo vzdelávaní. Prajeme ženám východniarkam veľa zdaru v podnikaní a najmä to, aby ich rodiny napredovali v láske, porozumení a spolupatričnosti.


Autorka: MVDr. Viera Kulichová Materské centrum Slniečko Vranov nad Topľou

 
  3.9.2013 | Pridal: Redaktor | Poradenstvo, konz... | zobrazené: 2242 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012