26.11.2014 | Projekty

Prevencia a eliminácia násilia na ženách

 

 

 

Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách (v období od júna 2014 do decembra 2015, miesto realizácie Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava).

Národný projekt je zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných personálnych kapacít sa špecializované sociálne služby stabilizujú a rozšíria. V spolupráci s partnermi projektu sa zriadi aj Národná nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a špecializované dištančné internetové poradenstvo. Celkovo sa pomôže viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti vystavených rôznym formám násilia.

Občianske združenie MyMamy je partnerom projektu.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Prioritné osi: tu

 

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z ESF (www.esf.gov.sk).

 

 

Ciele projektu:


  • Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných sociálnych služieb
  • Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
  • Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
  • Stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy zažívajúce násilie
  • Fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného poradenstva a chatu
  • Fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými pracovníkmi/-čkami
  • Nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke
  • Využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva
  • Distribuované informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine a ukrajinčine
  • Posilnená spolupráca medzi partnermi – poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná výmena informácií a know-how partnerov

 

Zmluvy vrátane žiadostí a rozpočtov: (pripravujeme)

Opis projektu: Prioritná os 3Prioritná os 2

Publicita projektu – infoplagát: tu