Aktivity proti Bezpečnému ženskému domu pokračujú

09.10.2014 | Aktuality, Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), Projekty

Ďalšia negatívna reakcia zo strany občanov Šidlovca v podobe v poradí už tretej petície proti vytvoreniu Bezpečného ženského domu v tejto lokalite. Jedným z argumentov protestujúcich občanov Šidlovca už nie je ohrozenie majetku a zdravia občanov, ale absencia voľnočasových priestorov pre deti a starších. Zámerom je vytvorenie materskej školy, klubu dôchodcov a multifunkčného ihriska pre Šidlovčanov. Je to predsa „akútne“ ich spoločný problém a je načase, aby sa niekto kompetentný chytil „rozumu“ ako uvádzajú vo svojej petícii. Aj Šidlovčania so svojimi čisto „šidlovskými“ záujmami sú predsa tiež obyvatelia mesta, ktoré je zodpovedné aj za pomoc tým menej šťastným. Naviac v tejto lokalite rodinných domov majú k dispozícii súkromnú MŠ, multifunkčné ihrisko a práve v predvolebnom čase zhotovované detské ihrisko, čo nie je bežným štandardom v iných podobných častiach mesta.

 

 

Prosíme všetkých podporovateľov OZ Mymamy o ďalšiu podporu v podobe komentárov a nesúhlasu s petíciou na web stránke: http://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/11942/podanie-peticie-za-areal-ihrisko-a-detsku-skolu-sidlovec#comment-form