Bezpečný ženský dom sa stále viac približuje k pôvodnej vizualizácii

11.06.2015 | Aktuality, Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), Projekty

Pôvodná vizualizácia Bezpečného ženského domu MyMamy sa dostáva do reality…