-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

OZ MyMamy v akcii

V Prešove v roku 2000 vzniklo OZ Záujmové združenie žien MYMAMY, ktoré neskôr na základe potrieb žien žijúcich v tomto regióne založilo Materské centrum a v roku 2003 Krízové centrum, poskytujúce bezpečný priestor pre ženy. Dnes združenie poskytuje poradenstvo založené na rodovo citlivom princípe v potrebnom rozsahu s napojením na odborníčky z pomáhajúcich profesií - psychologické a psycho-sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo a advokátska pomoc.

Koncom roka 2008 ZZŽ MyMamy reagovalo v súlade s vývojom spoločnosti , prenosom kompetencií sociálnych služieb na samosprávu a účinnosťou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách... na výzvu SORO FSR (OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02) a po absolvovaní hodnotiaceho procesu im bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 95 129,03€ na projekt Pandorina skrinka. S implementáciou začali od 1.3.2010, projekt potrvá 22 mesiacov, tj. ukončenie je plánované 31.12.2011.

Cieľom projektu je zvyšovať dostupnosť a kvalitu služieb starostlivosti v OZ MyMamy, a tým vytvoriť predpoklady pre bezpečný domov a život každému jedincovi v rodine. Aktivity sú zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce a pozostávajú z nových služieb, ako je elektronické poradenstvo, WEB Fórum a zriadenie ženského klubu´. Kampaňou - Hovorme o tom... chcú vyvolať diskusiu na verejnosti, stredných školách, vidieku a pokračovať v II. ročníku FEM Festivalu . V priebehu týchto aktivít bude pracovať expertná skupina na sieťovaní pomáhajúcich inštitúcií a odborníkov a zvyšovaní kvality ľudských zdrojov v téme - Domáce násilie. Vyvrcholením aktivít projektu bude konferencia za účasti cieľových skupín v počte 60, a to: zamestnancov vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore, osôb zo znevýhodneného sociálneho prostredia, ohrozených násilím v rodinách, ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré sa podieľali na implementácii a výstupoch projektu" Pandorina skrinka".

 
  16.1.2013 | Pridal: Admin | Info o projekte | zobrazené: 3977 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.