https://www.mymamy.sk/clanok/132/vzdelavanie_pre_zastupkyne-cov_statnych_a_verejnych_institucii_presovskeho_kraja.html

Vzdelávanie pre zástupkyne/cov štátnych a verejných inštitúcií Prešovského kraja

V dňoch 25.05.2011-27.05.2011 sa v Prešove uskutočnilo vzdelávanie pre zástupkyne/cov štátnych a verejných inštitúcií Prešovského kraja. Okrem sprostredkovania základných informácií o problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a budovania spolupráce kľúčových inštitúcií pri riešení tejto problematiky, vznikol priestor na diskusiu a výmenu skúseností o možnostiach, limitoch a výzvach jednotlivých inštitúcií pri riešení prípadov rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Vzdelávania sa zúčastnilo sedem zástupkýň/cov štátnych a verejných inštitúcií Prešovského kraja.

 
16.1.2013 | Pridal: Admin | Vzdelávanie expertov a expertiek | čítané: 3072 krát