https://www.mymamy.sk/clanok/133/vzdelavanie_pre_prislusnikov-cky_policajneho_zboru_sr_presovskeho_kraja.html

Vzdelávanie pre príslušníkov/čky Policajného zboru SR Prešovského kraja

V dňoch 15.06.2011-17.06.2011 sa v Prešove uskutočnilo vzdelávanie pre príslušníkov/čky Policajného zboru SR Prešovského kraja. Oboznámili sa zo základnými informáciami o problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Obsahom vzdelávania boli aj informácie a diskusia o špecifikách práce polície v týchto prípadoch. Účastníci a účastníčky vzdelávania sa oboznámili s Rakúskym intervenčným modelom, ako príkladom dobrej praxe riešenia tejto problematiky v zahraničí. Vzdelávania sa zúčastnilo deväť policajtov/tiek z Policajného zboru SR z Prešovského kraja.

 
16.1.2013 | Pridal: Admin | Vzdelávanie expertov a expertiek | čítané: 2939 krát