https://www.mymamy.sk/clanok/134/vzdelavanie_pre_pracovnicky_socialnych_oddeleni_uradu_prace-_socialnych_veci_a_rodiny_a_mestskeho_uradu_v_presove.html

Vzdelávanie pre pracovníčky sociálnych oddelení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestského úradu v Prešove

V dňoch 29.06.2011-01.07.2011 sa v Prešove uskutočnilo vzdelávanie pre pracovníčky sociálnych oddelení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestského úradu v Prešove. Vzdelávania sa taktiež zúčastnili reprezentantky pomáhajúcich profesií, ktoré pôsobia v rôznych ambulantných a ubytovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Prešov. V rámci vzdelávania si osvojili základné poznatky o problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a o špecifikách komunikácie a metódach práce. Na vzdelávaní bol prezentovaný príklad multi-inštitucionálnej spolupráce MARAC z Veľkej Británie. Vzdelávania sa zúčastnilo šesť odborníčok z Prešovského kraja.

 
16.1.2013 | Pridal: Admin | Vzdelávanie expertov a expertiek | čítané: 2848 krát