https://www.mymamy.sk/clanok/139/navrh_struktur_a_databazy.html

Návrh štruktúr a databázy

1. Využitie IKT a existujúcich databáz (internet, existujúce databázy PSI Šariš, Mesta Prešov v súvislosti s Komunitným plánom, databáza Synapsie, registrované a akreditované spoločnosti na Slovensku, doterajší spolupracovníci so združením, odporúčané kontakty a všetci členovia ženskej siete). Porovnanie ich štruktúry a výber údajov spĺňajúcich kritériá a požiadavky OZ MyMamy.

2. Spracovanie základných údajov o klientkach, ktoré pomáhajú cez štatistický odhad monitorovať ročný nárast klientely, jej štruktúru, počet vykonaných sociálnych služieb a ich finančnú náročnosť. Táto databáza je dôležitá z hľadiska prepojenosti informácií a údajov podstatných zložiek, ako polícia, súdy, ÚPSVaR a samosprávy.

3. Vytvorenie databázy zo 40 subjektov a jednotlivcov, ktorá bude využívaná hlavne zo strany krízových poradkýň a klientok pri riešení problémov v oblasti základnéhoa špecializovaného sociálneho poradenstva v Prešovskom kraji.

 
16.1.2013 | Pridal: Admin | Návrh štruktúr a databázy | čítané: 6332 krát