https://www.mymamy.sk/clanok/140/zaverecna_konferencia.html

Záverečná konferencia

POZVÁNKA A PROGRAM KONERENCIE

Pozývame Vás na prezentáciu výstupov z aktivít v rámci implementácie projektu Pandorina skrinka.
Konferencia sa uskutoční 13. 12. 2011 v Hoteli Senátor, v čase 9.30 - 13.00 hod

Program konferencie:
9:30 - 10:00 Registrácia
10:00 - 10:20
Otvorenie, privítanie účastníkov a prezentácia cieľov projektu
Mgr. Apolónia Sejková, OZ MyMamy Prešov

Hodnotenie cieľov a aktivít projektu:

10:20 - 10:45
Klub žien a diskusné fóra s metodikou k prevencii násilia - nové formy skupinových aktivít
Ing. Iveta Baranová, PRERAG

10:45 - 11:00
Web fórum a elektronické poradenstvo ako nová forma poradenstva pre potenciálne klientky a klientky OZ MyMamy
Mgr. Ľuba Kotalová, OZ MyMamy

11:00 - 11:20
Expertná skupina na úrovni PSK
Mgr. Monika Fuchsová, PSK

11:20 - 11:40
Vzdelávanie a scitlivovanie profesionálok a profesionálov v oblasti NPnŽ
Mgr. Natália Krokavcová, FENESTRA Košice
11:40 - 12:00 Prestávka, občerstvenie
12:00 - 12:15
FemFest - začínajúca tradícia
Mgr. Apolónia Sejková, OZ MyMamy Prešov

2:15 - 12:40
Sieťovanie organizácií pracujúcich v téme NPnŽ na rodovom princípe - Bezpečná ženská sieť
Mgr. Dušana Karlovská, FENESTRA Košice

12:40 - 13:00
Prezentácia filmu Pandorina skrinka

KONFERENCIA

Konferencia bola plánovaná ako diseminácia výstupov z projektu „Pandorina skrinka", t.j. na záver jeho implementácie. Účastníkmi boli spolupracujúce inštitúcie, účastníci /cieľové skupiny, pozvaní hostia / manažment spolupracujúcich organizácii v expertnej skupine a na workshopoch. Sumarizácia výstupov bola zároveň monitoringom a porovnaním plánovaných a reálnych výsledkov z aktivít.

 
16.1.2013 | Pridal: Admin | Záverečná konferencia | čítané: 6048 krát