https://www.mymamy.sk/clanok/144/vzdelavanie_expertov_a_expertiek.html

Vzdelávanie expertov a expertiek

Kurz bol navrhnutý ako prirodzené pokračovanie súvisiacich aktivít A3.1 a A3.4. Do kurzu boli zaradení zástupcovia inštitúcií PZ SR - obvodné pracoviská, vyšetrovatelia, MsÚ Prešov - odbor sociálnych vecí, Úrad PSK- odbor sociálnych služieb, ÚPSVaR Prešov - odbor sociálnych vecí a rodiny a odbor služieb zamestnanosti. Diskusie sa niesli hlavne v duchu nachádzania spôsobov odstraňovania administratívnych bariér a hľadania riešenia na urýchlenie vybavovania klientok. Osvedčenie bolo odvozdané zástupcom 5-tich organizácií, v celkovom počte 15.

 
16.1.2013 | Pridal: Admin | Vzdelávanie expertov a expertiek | čítané: 3547 krát