https://www.mymamy.sk/clanok/145/diskusne_fora_s_expertmi_a_expertkami.html

Diskusné fóra s expertmi a expertkami

V spolupráci s dodávateľom Občianske združenie FENESTRA, Košice boli zorganizované 4 Diskusné fóra /workshopy s expertkami na sledovanú oblasť, ktoré reprezentujú ženské organizácie pôsobiace na Slovensku, príklady dobrej praxe a pod. Každé stretnutie má samostatnú tému, ktorej výstupy sú prenášané na A3.1 - stretnutia expertnej skupiny Prešovského kraja a taktiež aj do vzdelávacej aktivity A3.4. Témy sa týkajú legislatívy - návrhy a zmeny, aplikácia európskych nariadení do legislatívy SR; kompetencií a zodpovednosti organizácií; financovania sociálnych služieb; ľudskoprávnej roviny a hlavne zosieťovania. Workshopov sa zúčastnili zástupkyne OZ Fenestra z Košíc, OZ Žena v tiesni z Martina, neformálna skupina za Poprad, Možnosť voľby z Bratislavy.

 
16.1.2013 | Pridal: Admin | Diskusné fóra s expertmi a expertkami | čítané: 3274 krát