-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

FemFest

OZ MyMamy ako organizácia, ktorá poskytuje podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, tiež usilujúca sa o presadenie systémových zmien, aby si ženy mohli uplatňovať svoje ľudské práva, usporiadalo v meste Prešov v dňoch 10. až 16. júna 2011 týždenný festival FEMFEST, zameraný práve na povzbudenie všeobecného povedomia obyvateľov nášho mesta o téme násilia v párových vzťahoch. Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete a Slovensko nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Je to vážny spoločenský problém, je preto úlohou spoločnosti prebrať plnú zodpovednosť za riešenie situácie žien a detí, ktoré zažívajú násilie.

Festival bol slávnostne otvorený 10. 6. 2011. Súčasťou otvorenia bola vernisáž výstavy Umlčané svedkyne a tlačová beseda.
Tlačová beseda bola venovaná problematike násilia páchaného na ženách a deťoch v párových vzťahoch a perspektívam ich riešenia v oblasti legislatívy a špecializovaných služieb za účasti reprezentantiek OZ MyMamy a relevantných samosprávnych a štátnych inštitúcií.
Slávnostné otvorenie FemFestu a výstavy Umlčané svedkyne sa konalo v priestoroch Partnerského inovačného centra na Hlavnej ul.139 v Prešove za prítomnosti predstaviteľov samosprávneho kraja, Úradu práce soc. vecí a rodiny, predstaviteľov štátnej správy, miestnej samosprávy a ostatných MVO s úvodným slovom štatutárnej zástupkyne občianskeho združenia MYMAMY Mgr. Apolónie Sejkovej a predstaviteľov vládnych a samosprávnych inštitúcií.

PROGRAM:

10. 6. 2011 Otvorenie
11:30 kod - 12:00 hod Tlačová beseda
12:00 hod - 12:30 hod Slávnostné otvorenie FemFestu a výstavy Umlčané svedkyne Partnerské inovačné centrum, Hlavná 139, Prešov

13. 6. - 15. 6. 2011 Umlčané svedkyne
9:00 hod - 16:00 hod Inštalácie - Mestský úrad Prešov, Prešovský samosprávny kraj, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a Okresná knižnica.

13. 6. 2011 Divadelné predstavenie
19:00 hod - 21:00 hod Variácie lásky - Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove

14. 6. 2011 Zážitkové čítanie
10:00 hod - 12:00 hod Zážitkové čítanie s autorkou Gabrielou Futovou (poviedka Trapoška) Knižnica P. O. Hviezdoslava - Slniečko v Prešove.

15. 6. 2011 Prezentácia OZ MyMamy
9:00 hod - 17:00 hod Sídlisko III a Sídlisko Sekčov

16. 6. 2011 Prezentácia, film, koncert
9:00 hod - 17:00 hod Inštalácia výstavy Umlčané svedkyne na Hlavnej ulici v pešej zóne v Prešove, prezentácia OZ MyMamy
19:00 hod - 21:00 hod Koncert Katky Knechtovej, krst a premiéra dokumentárneho filmu OZ MyMamy „Pandorina skrinka

 
  17.1.2013 | Pridal: Admin | FemFest | zobrazené: 5042 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.