https://www.mymamy.sk/clanok/199/dohovor_rady_europy_o_predchadzani_nasiliu_na_zenach_a_domacemu_nasiliu_a_o_boji_proti_nemu-_tzv-_istanbulsky_dohovor.html

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulský dohovor

Základným cieľom Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulského dohovoru je „vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia" s dôrazom na jasné prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách. Jeho zámerom je tiež harmonizovať právne normy členských krajín RE a zabezpečiť tak ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe.

Je postavený na štyroch pilieroch, tzv. 4 P: 
Prevention (Prevencia),  
Protection (Ochrana),  
Prosecution (Stíhanie),  
integrated Policies (Integrovaná politika),
a v rámci každej z týchto oblastí prináša veľmi konkrétne opatrenia na zlepšenie ochrany žien tak, aby mohli žiť svoj život slobodne, dôstojne a bez hrozby násilia. Zároveň sa zameriava na opatrenia, ktoré by umožnili násiliu predchádzať a znížiť tak hrozivý počet žien a dievčat vystavených rôznym formám násilia. Ak by bol tento dohovor v našej krajine ratifikovaný a následne dôsledne implementovaný, mohol by priniesť zásadný prelom v ochrane žien vystavených násiliu a ich detí pred násilím.

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boja proti nemu sa nazýva Istanbulským dohovorom kvôli tomu, že bol 11. mája 2011 predložený na podpis členským štátom Rady Európy (RE) v Istanbule, hlavnom meste Turecka, ktoré bolo v tom čase predsedníckou krajinou RE.  Dohovor bol vyrokovaný v Štrasburgu vo Francúzsku všetkými členskými krajinami RE a prijatý po vzájomnom konsenze. Rada Európy (po angl. Council of Europe, skratka COE) je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie a harmonizácia ľudských práv európskych krajín. Rada Európy je iná organizácia ako Európska únia, má svoje sídlo vo francúzskom  Štrasburgu a má 47 členských štátov z celej Európy až po jej hranice na Urale. SR je členskou krajinou RE od svojho vzniku.  


Celé znenie Istanbulského dohovoru je dostupné tu: https://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/Dohovor_RE_k_nasiliu_pachanom_na_zenach1.pdf

 
22.9.2013 | Pridal: Redaktor | Národné a medzinárodné dokumenty | čítané: 4616 krát