https://www.mymamy.sk/clanok/221/happening_vypiskajme_nasilie-_25-11-2013_na_hlavnej_ulici_v_presove.html

Happening Vypískajme násilie, 25.11.2013 na Hlavnej ulici v Prešove

KAMPAŇ 16 DNÍ AKTIVIZMU PROTI NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH
je iniciatívou na zastavenie násilia páchaného na ženách. Táto kampaň je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách.
VIAC AKO POL MILIÓNA ŽIEN NA SLOVENSKU ZAŽÍVA NÁSILIE OD SVOJHO INTÍMNEHO PARTNERA. POZNÁME ICH? NEBUĎME ĽAHOSTAJNÍ A ĽAHOSTAJNÉ – KONAJME!

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Deň boja proti násiliu na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň Ľudských práv) preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien.

Kampaň organizuje mimovládna organizácia Fenestra v spolupráci so Slovensko-českým ženským fondom Bratislava, OZ Žena v tiesni Martin, OZ Pomoc rodine Michalovce, ZZŽ MyMamy Prešov, Divadlo na opätkoch Spišská Nová Ves a OZ Hana Spišská Nová Ves. Kampaň realizujeme s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Ku kampani sa pridáva ZZŽ MyMamy, ktoré bude v Prešove organizovalo verejné zhromaždenie „Vypískajme násilie“ dňa 25.11.2012 na Hlavnej ulici v Prešove (pred Sberbank), ktoré malo nasledujúci priebeh:
• od 16:00 infostánok, v ktorom mala široká verejnosť možnosť odfotiť sa s tabuľkou „Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách“ a tým vyjadriť odmietavý postoj voči násiliu,
• sprievodným programom v infostánku bolo premietanie fotografií mienkotvorných osobností a širokej verejnosti z minulých rokov,
• o cca 17:00 sa uskutočnil happening Vypískajme násilie, ktorého sa zúčastnilo cca 50 ľudí.


Cieľom aktivity “Vypískajme násilie” je vytvárať priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči takémuto násiliu v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom chceme podporiť ľudí aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Prešov – JUDr. Pavel Hagyari.

Okrem realizácie verejného zhromaždenia sa ZZŽ MyMamy v Prešove zapája do kampane aj realizáciou Verejného čítania z knihy Agneši Kalinovej „Mojich 7 životov“ dňa 10.12.2013 o 17:00 v kaviarni Christiania. Čítať bude bábkoherečka Júlia Labudová a herečka DJZ Valika Fürješová. Sprievodným programom verejného čítania bude vystúpenie skupiny N3O Akustika.

Viac informácii o kampani, presných časoch a miestach jej aktivít, o výstupoch z kampane nájdete na webovej stránke ku kampani www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu

 
21.11.2013 | Pridal: Redaktor | 2013 | čítané: 3052 krát