https://www.mymamy.sk/clanok/24/ucastnici_projektu.html

Účastníci projektu

Za aktívny prístup a spoluprácu pri realizácii ankety a slohových prác na tému rodovej rovnosti a rodových stereotypov v rámci projektu „Rod rovná sa rovnosť" ďakujeme pedagógom a študentom nasledujúcich prešovských stredných škôl:

Gymnázium Sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
http://www.zsgmik.sk
Stredná Lesnícka Škola, Kollárova 10, Prešov
http://www.slspo.edupage.sk
SOU spotrebných družstiev Jednota, Pod Kalváriou 36, Prešov
http://www.sou-coop.sk
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
http://www.pasapo.sk
Stredná priemyselná strojnícka škola, Duklianska 1, Prešov
http://www.spspo.sk
SOŠ zdravotnícka, Sládkovičova 36, Prešov
http://www.szs.edu.sk
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov
http://www.oa-po.sk
ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Projektový tím, OZ MyMamy - Krízové centrum

 
14.12.2012 | Pridal: Admin | Aktivity | čítané: 6585 krát