https://www.mymamy.sk/clanok/305/poskytovane_sluzby_v_ramci_projektu_bezpecny_zensky_dom_mymamy.html

Poskytované služby v rámci projektu Bezpečný ženský dom MYMAMY

Projektom sa dosiahne poskytovanie sociálnych služieb v oblasti NPnŽ na požadovanej odbornej úrovni ako súčasť komplexného riešenia problematiky eliminácie násilia páchaného na ženách v PSK. BŽD MyMamy bude zároveň slúžiť ako akcelerátor tejto oblasti služieb v rámci kraja. V rámci poskytovania ubytovania ženám – matkám samoživiteľkám, bude súčasťou ich príprava na samostatný život a ekonomickú nezávislosť. 


Zvýšenie odbornosti personálu bude zabezpečené prenosom know-how nórskych partnerov. Centrum Nora IKS a Krízové centrum v Glamdal v oblasti práce s deťmi a získania zručnosti v oblasti pomoci klientkám s posttraumatickou stresovou poruchou s vypracovanými odbornými manuálmi na uvedenú tému. Tieto budú slúžiť aj ostatným zariadeniam na Slovensku, ktoré pracujú s touto klientelou. Priblíženie sa k napĺňaniu minimálnych štandárd Rady Európy v oblasti sociálnych služieb NPnŽ bude vytvorenie štyroch nových pracovných miest umožňujúcich 24 hodinovú prevádzku krízovej telefónnej linky, odborné psychologické a terapeutické poradenstvo pre deti a prístupnosť služieb centra. 


Cieľové skupiny projektu:


Bližšie informácie o očakávaných výsledkoch projektu v dokumente v prílohe.
 

Prílohy

  • oc.vysledky.pdf [  PDF - 32 kB]

  • 22.1.2015 | Pridal: Redaktor | Poskytované služby | čítané: 2681 krát