https://www.mymamy.sk/clanok/323/verejna_zbierka_bzd_mymamy.html

Verejná zbierka BŽD MyMamy

Záujmové združenie žien MyMamy vyhlásilo verejnú zbierku na Bezpečný ženský dom MyMamy na Šidlovci. BŽD vznikne v opustenej budove bývalej materskej školy, priestor je momentálne v rekonštrukcii. Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, zároveň je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. S ohľadom na havarijný stav budovy však tieto zdroje nestačia, riešenie v podobe národnej zbierky sa teda ukázalo ako nevyhnutné. Srdečne ďakujeme všetkým prispievateľom!

Zbierku povolilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2. marca 2015 pod číslom SVS-OVS3-2015/007307.
Zbierka s názvom Bezpečný ženský dom MyMamy s registrovým číslom zbierky 000-2015-007307 sa koná na území Slovenskej republiky od 1. apríla do 31. decembra 2015 sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky č.ú: 6624407076/1111, IBAN SK20 1111 0000 0066 2440 7076, zriadenom v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. , ktoré sa získavajú:

a) zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky priamo, poštovými pukazmi alebo prevodmi z účtov prispievateľa,
b) zbieraním dobrovoľných finančných príspevkov do uzavretých pokladničiek označených logom ZZŽ MyMamy na verejných priestranstvách, počas benefičných kultúrnych a športových podujatí na celom Slovensku,
c) predajom predmetov vo vymedzenom období, v cene ktorých je započítaný príspevok v plnej výške z ceny predmetu.

Za riadne vykonanie zbierky zodpovedajú:
Mgr. Apolónia Sejková
Mgr. Nicole Fuchsová

 
12.4.2015 | Pridal: Redaktor | Ako nás môžete podporiť | čítané: 5058 krát