-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Žiť bez strachu

Projekt Žiť bez strachu je partnerským projektom Centra sociálnych služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši a občianskeho združenia MyMamy, v ktorom fungujeme ako partnerská organizácia.

Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pomere 85% k 15%, spolu ide o sumu 85 257, - eur.

Cieľom tohto projektu je vybudovať nové služby určené špecificky pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti. Zrekonštruovaním v súčasnosti nevyužívaných priestorov v Liptovskom Mikuláši sa otvorí Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti.

Klientkam tu bude poskytnutá psychologická aj sociálna pomoc a tiež špecializované krízové poradenstvo. V prípade potreby bude klientkam sprostredkovaná aj lekárska pomoc, ubytovanie na bezpečnom mieste, právna pomoc, bude pre ne vypracovaný bezpečnostný plán a k dispozícii bude i sprevádzanie pri úradných úkonoch.
Ďalšou nemenej podstatnou úlohou tohto centra bude krízové situácie nielen riešiť, ale im aj predchádzať, teda prevencia prostredníctvom rôznych prevenčných aktivít. V rámci nich sa budú odborníčky venovať vzdelávaniu širokej verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách.

Občianske združenie MyMamy je partnerskou organizáciou tohto projektu, našou úlohou je školiť pracovníčky budúceho poradenského centra o téme násilia páchaného na ženách a prostredníctvom teórie, ale aj kazuistiky z našej praxe ich vyškoliť na odborníčky.

http://jefremovska.dsszsk.sk/projekt-zit-bez-strachu-jefremovska.html

www.norwaygrants.sk

"Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých"

"A home must be a safe place for everybody"

____________________________________________________________________________________________________

Názov projektu: Žiť bez strachu
Číslo projektu: DGV03007
Názov programovej oblasti: Domáce a rodovo podmienené násilie
Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie
Začiatok realizácie projektu: 20. 7. 2015
Opatrenie: Vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti


"Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu" "Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky" 

 
  6.5.2016 | Pridal: Redaktor | Info o projekte | zobrazené: 4901 krát |  

Žiť bez strachu

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.