-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Vytvorenie dobrovoľníckej základne

V rámci diskusných stretnut na vysokýchh školách identifikujeme 10 najaktívnejších študentov, ktorých oslovíme s možnosťou dobrovoľníckej práce pre naše združenie v oblasti primárnej prevencie násilia páchaného na ženách. Študenti absolvujú 3dňovú stáž v našom združení a zúčastnia sa intenzívneho a systematického vzdelávania s perspektívou zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít pri realizácii preventívnych aktivít a pri zapojení sa do pomoci klientkam v budúcnosti.

Program vzdelávania: 

*Práva si netreba zaslúžiť (rodové stereotypy, rovnosť príležitostí, rodové hľadisko, ...)

*Násilie páchané na ženách (čo to je, fázy násilia, jeho formy, cyklus,"ako z kruhu von", riešenie konkrétnych prípadov klientiek)

*Možnosti práva z hľadiska ochrany klientiek (legislatívna úprava násilia páchaného na ženách)

*Realizácia preventívych aktivít v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách - 2dňový komunikačný tréning (základy efektívnej komunikácie - verbálna a nonverbálna komunikácia, aktívne počúvanie, asertivita, empati, nácvik techník efektívnej komunikácie, aktívneho počúvania a základnýchkomunikačných zručností v mdelových situáciách, komunikačné hry, metodika rodovo citlivej výchovy mládeže)

 
  29.6.2016 | Pridal: Redaktor | Kurz dobrovoľníkov | zobrazené: 3625 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.