https://www.mymamy.sk/clanok/490/rodova_citaren-kristina_pavukova_baranova_o_rode_a_pohlavi-_zara_kromkova_z_transfuzie_cita_pohlavni_stvanci_-leslie_feinberg-___foto.html

Rodová čitáreň: Kristína Pavúková Baranová o rode a pohlaví, Zara Kromková z Transfúzie číta Pohlavní štvanci /Leslie Feinberg/ _ foto

Druhá rodová čitáreň festivalu FemFest je za nami,
v utorok 29. 11. prijali pozvanie Kristína Pavúková Baranová a Zara Kromková. Tá je jednou z najvýraznejších a najviac sa angažujúcich osobností, stojacich za organizáciou TransFúzia. 

Na rodovej čitárni hovorila Kristína o rozdieloch medzi rodom a pohlavím a o tom, ako krajiny a aj ich štátne legislatívy vnímajú a pristupujú k jedincovi, ktorý má záujem o zmenu pohlavia. Následne prečítala Zara úryvky z knihy Pohlavní štvanci od Leslie Feinberga a prispela do diskusie svojou vlastnou skúsenosťou. Kniha s podtitulom Od Johanky z Arku až po súčasnosť je pohľadom do dejín pohlavnej identity a problematiky transsexuality. Práve transsexualita v širšom aj užšom, osobnejšom pohľade bola téma nasledujúcej diskusie. Zara sa publiku otvorila a až na kosť odhalila všetky pocity, ktoré ju sprevádzali od detstva a napokon ju donútili k navonok radikálnej zmene. Jej výsledkom je, že Zara Kromková je transžena a ako žena sa cíti úžasne.

Festival FemFest je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom dotácie na podporu rodovej rovnosti.  

Foto: Tomáš Telepák

 
4.12.2016 | Pridal: Redaktor | Aktivity | čítané: 3898 krát