-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Projekt Bezpečného ženského domu MyMamy je vo finále, záverečná konferencia však nebola len o jeho bilancovaní

Realizácia projektu Bezpečného ženského domu občianskeho združenia MyMamy sa chýli ku koncu, o jeho priebehu informovala záverečná konferencia. Tá prebehla v piatok 7. 4. 2017 v dopoludňajších hodinách v areáli Prešovskej univerzity. 

Úvodný príspevok Apolónie Sejkovej, štatutárnej zástupkyne združenia a projektovej manažérky tohto projektu podrobnejšie informoval o projekte samotnom. Ten bol združením realizovaný od jesene 2014, prvá časť realizácie bola zameraná na rekonštrukciu chátrajúcej budovy bývalej materskej školy a jej premenu na bezpečný ženský dom – špecializované zariadenie núdzového bývania s 11 bytovými jednotkami, v ktorom nachádzajú pomoc a podporu ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch spolu so svojimi deťmi. Druhá fáza projektu bola zameraná na podporu existujúcich služieb a rozšírenie ich ponuky pre túto klientelu. Vďaka projektu mohlo združenie zvýšiť personálne kapacity o niekoľko špecializovaných pracovníčok – sociálne poradkyne, detskú psychologičku či špeciálne pedagogičky. MyMamy, o. z. sa totiž venuje aj pomoci detským klientom – deťom, ktoré boli svedkami násilia na svojich matkách. Tie sú tiež obeťami tohto násilia a jeho následky sa na nich prejavujú rôznymi spôsobmi – od porúch učenia až po rôzne problémy s prispôsobením sa kolektívu. 

Príspevok Koordinačno-metodického centra pre domáce a rodovo podmienené násilie, s ktorým na konferencii vystúpil Andrej Kuruc prítomným objasnil Štandardy poskytovania špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.
Ďalšie príspevky boli zamerané skôr na prácu s deťmi, ktoré z násilných vzťahoch pochádzajú. Slávka Karkošková z občianskeho združenia Ascend hovorila o znaleckom posudzovaní domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti, Anna Liesenerová z Odboru sociálnoprávnej ochrany detí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako zástupkyňa spolupracujúcej organizácie vo svojom príspevku objasnila zúčastneným postupy sociálnoprávnej ochrany detí. V závere objasnila Slávka Hricová, ktorá v MyMamy, o.z. pracuje ako detská psychologička, potreby detí, ktoré z takýchto vzťahov pochádzajú. Teoretické poznatky demonštrovala aj prípadovou štúdiou z praxe, situáciou chlapčeka, ktorý je v bezpečnom ženskom dome ubytovaný už 2. mesiac. 

Aj keď je projekt Bezpečného ženského domu MyMamy vo svojej finálnej fáze, záverečná konferencia nemala byť len o jeho bilancovaní. Príspevky boli zvolené tak, aby nimi združenie demonštrovalo nevyhnutnú potrebu práce s klientkami, ale aj nutnosť pracovať s deťmi z násilných vzťahov. Tie boli kedysi považované za sekundárne obete tohto násilia, prax však ukazuje, že sú ním poznačené rovnako intenzívne ako ich matky. 

Projekt Bezpečný ženský dom MyMamy je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, jeho výška je 735 213 €. Povinné je 10%-né spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Viac o projekte, ktorého sloganom je myšlienka, že „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.“ nájdete na www.norwaygrants.sk.

 
  11.4.2017 | Pridal: Redaktor | Poskytované služby | zobrazené: 1908 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.