-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Práva si netreba zaslúžiť! _ info o projekte

Predmetom projektu je oblasť prevencie na stredných školách, kde v rámci neformálneho vzdelávania plánujeme s mladými ľuďmi hovoriť o témach ženských ľudských pr áv a rodovej rovnosti. Ďalšou aktivitou projektu je vzdelávanie pedagogických pracovníkov stredných škôl. Myslíme si totiž, že učiteľ vstupuje významným spôsobom do procesu formovania postojov a názorov u študentov. Učiteľom bude predstavená metodika Rod = rovnosť, ktorú učiteľom poskytujeme a môžu ju využiť vo vzdelávacom procese na školách.

V rámci inovatívnej informačnej kampane pre širokú verejnosť budeme realizovať niekoľkodňový festival na podporu rodovej rovnosti a na zvýšenie informovanosti verejnosti o ženských ľudských právach.

Cieľom projektu „Práva si netreba zaslúžiť!“ je presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd (posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a podpora aktívnej občianskej spoločnosti); výchova a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd; vzdelávanie a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd či zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností.  

 

Názov projektu:Práva si netreba zaslúžiť!

Trvanie projektu:1. 6. 2017 – 31. 12. 2017

Výška dotácie: 29 842,70 €

Spolufinancovanie: 5% z celkového rozpočtu

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Mgr. Apolónia Sejková." 

 
  11.8.2017 | Pridal: Redaktor | Info o projekte | zobrazené: 1839 krát |  

Práva si netreba zalúž...

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.