-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Info o projekte

Predmetom projektu je zmena postojov všeobecnej verejnosti k otázkam rodovej rovnosti a ženských práv ako prirodzenej a základnej súčasti všeobecných ľudských práv. Otvorene hovoriť o témach rodovej rovnosti a v tejto súvislosti aj o potrebe ochrany žien a detí pred rodovo podmieneným násilím nie len s ľuďmi, ktorých postoje sa zhodujú s legislatívou EÚ v tejto oblasti, ale vstúpiť do dialógu aj so skupinou ovplyvnenou tzv. „tradičnými postojmi“ je, najmä na východnom Slovensku, výzvou, ktorej naplnenie by mohlo smerovať k zvýšeniu vzájomného porozumenia a rešpektu oboch skupín.

Hlavný cieľ projektu
 Podpora práva na rovnosť a nediskrimináciu na základe rodu a zvýšenie povedomia pri uplatňovaní práva na rovnaké zaobchádzanie.

Špecifické ciele projektu
1. Podpora rodovej rovnosti a eliminácia rodových stereotypov prostredníctvom festivalu FemFest zvyšujúceho citlivosť na rodové otázky a rozvíjajúceho rodovú uvedomelosť u verejnosti.
2. Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.


Projekt je finančne podporený dotáciou z Ministerstva spravodlivosti.

 
  18.9.2018 | Pridal: Redaktor | Info o projekte | zobrazené: 2498 krát |  

Projekt na podporu a o...

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.