-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Popis k projektu

Názov prijímateľa: Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 01 Prešov

Názov projektu: Sociálna práca v oblasti násilia a týrania

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Okres Prešov/ Prešovský samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu : 01.10.2010 – 30.09.2012

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 43 719,00€

Ciele projektu, hlavné plánované aktivity:

Poskytovanie efektívnej sociálnej práce ženám – obetiam násilia ako nástroja ich schopnosti osamostatniť sa.

Podaktivita 1: Sociálna práca v komunitách v znevýhodnených skupinách – činnosti súvisiace so základným sociálnym poradenstvom, orientácia sa v legislatíve, v inštitúciách, analýza problémov, individuálne akčné plány, hľadanie zamestnania a pod.

Podaktivita 2: Sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy pre CS – individuálne a skupinové poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, svojpomocné podporné skupiny, motivačné a stimulujúce programy, sanácia rodiny, vzťah matka a dieťa, komunikácia s ostatnými rod. príslušníkmi – bezpečnostný plán, legislatíva a i.

Podaktivita 3: Sieťovanie a pracovné poradenstvo – budovanie kontaktov so samosprávami v kraji a pomáhajúcimi inštitúciami ( UPSVaR, školy, MVO, zamestnávatelia, PZ SR a i), poradenstvo pri hľadaní zamestnania, resp. riešenia problémov v zamestnaní, e-poradenstvo.

Cieľové skupiny:

Občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované
Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom i neverejnom sektore pre aktivitu podpora komunitnej práce

Výsledok: 2 novovytvorené pracovné miesta, nová služba v teréne, 135 zapojených osôb ( 120 žien/15 mužov)

Prijímateľ nemá partnera.

Kontaktné údaje prijímateľa:

OZ MyMamy, Okružná 32, 080 01 Prešov, 051/7712233, krizovecentrumpresov@gmail.com, www.mymamy.sk

 
  14.12.2012 | Pridal: Admin | Popis k projektu | zobrazené: 6233 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.