-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Vzdelávacie aktivity

V priebehu projektu realizujeme hneď niekoľko vzdelávacích aktivít vo vybraných cieľových skupinách.
Ide o:

*Vzdelávacie stretnutia na stredných školách v PSK
V rámci projektu plánujeme osloviť stredné školy z Prešovského samospravného kraja a v týchto školách aplikovať neformálny vzdelávací program orientovaný na zvýšenie informovanosti študentov o ženských ľudských právach a na odstránenie a elimináciu rodových stereotypov.

*Vzdelávacie stretnutia v komunitných centrách
V izolovanom prostredí rómskej komunity sú hlboko zakorenené tradičné formy správania v závislosti od pohlavia a tlak verejnej mienky na udržiavanie stereotypného rozdelenia rôl mužov a žien je mimoriadne silný. Genderové stereotypy sa v sociálne exkludovanej komunite reprodukujú intenzívnejšie a obtiažnejšie sa búrajú než v anonymných sídliskách mestských častí. Práve tieto neformálne diskusie by sa mali zamerať na zvýšenie informovanosti žien v oblasti rodovej rovnosti, ako i na celkovú zmenu v nazeraní na rodové stereotypy ako "vzory" mužsko-ženských vzťahov.

*Pracovné workshopy multiinštitucionálnej skupiny
Skupina sa bude stretávať za účelom spoločného koordinovaného vypracovania Regionálneho Akčného plánu pre elimináciu a prevenciu na ženách (RAP). Spolupráca MVO, súdov, prokuratúry, polície, ÚPSVaRu, komunálnych štruktúr, školských a zdravotníckych inštitúcií je jedinou cestou k efektívnej ochrane žien a detí pred násilím v intímnych vzťahoch.

 
  14.10.2018 | Pridal: Redaktor | Aktivity | zobrazené: 981 krát |  

Projekt na podporu rod...

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.