-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Dohovor o právach dieťaťa

Dohovor o právach dieťaťa je medzinárodným dohovorom, ktorý zakotvuje občianske, politické, ekonomické, sociálne, zdravotné a kultúrne práva detí. Bol schválený Valným zhromaždením OSN 20.novembra 1989. 

Je dohovorom, ktorý dosiahol najväčší počet ratifikácií v dôsledku čoho má 193 zmluvných strán. Podľa znenia dohovoru sa za dieťa považuje osoba mladšia ako 18 rokov, ibaže by hranica dospelosti je nastavená inak v konkrétnom štáte. V takomto prípade smerodajným je vek, ktorý sa považuje za hranicu dospelosti v danej krajine. Definuje základné ľudské práva detí kdekoľvek na svete, a to: právo na prežitie; právo na rozvoj, právo na ochranu pred škodlivými vplyvmi, týraním a zneužívaním a právo na účasť na rodinnom, kultúrnom a sociálnom živote. Je postavený na štyroch pilieroch, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoja a právo na rešpektovanie názorov

Pre Československo nadobudol účinnosť 6. februára 1991.

Jeho znenie: https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2012/01/Dohovor-o-pr%C3%A1vach-die%C5%A5a%C5%A5a.pdf

 
  9.7.2019 | Pridal: Redaktor | Národné a medziná... | zobrazené: 804 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.