https://www.mymamy.sk/clanok/736/dohovor_o_pravach_dietata.html

Dohovor o právach dieťaťa

Dohovor o právach dieťaťa je medzinárodným dohovorom, ktorý zakotvuje občianske, politické, ekonomické, sociálne, zdravotné a kultúrne práva detí. Bol schválený Valným zhromaždením OSN 20.novembra 1989. 

Je dohovorom, ktorý dosiahol najväčší počet ratifikácií v dôsledku čoho má 193 zmluvných strán. Podľa znenia dohovoru sa za dieťa považuje osoba mladšia ako 18 rokov, ibaže by hranica dospelosti je nastavená inak v konkrétnom štáte. V takomto prípade smerodajným je vek, ktorý sa považuje za hranicu dospelosti v danej krajine. Definuje základné ľudské práva detí kdekoľvek na svete, a to: právo na prežitie; právo na rozvoj, právo na ochranu pred škodlivými vplyvmi, týraním a zneužívaním a právo na účasť na rodinnom, kultúrnom a sociálnom živote. Je postavený na štyroch pilieroch, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoja a právo na rešpektovanie názorov

Pre Československo nadobudol účinnosť 6. februára 1991.

Jeho znenie: https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2012/01/Dohovor-o-pr%C3%A1vach-die%C5%A5a%C5%A5a.pdf

 
9.7.2019 | Pridal: Redaktor | Národné a medzinárodné dokumenty | čítané: 821 krát