https://www.mymamy.sk/clanok/791/fungovanie_bzd_pocas_druhej_vlny_covid-19.html

Fungovanie BŽD počas druhej vlny Covid-19

Milé naše klientky,

aj vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme tu pre Vás. Kontaktovať nás môžete osobne, telefonicky alebo prostredníctvom mailu každý pracovný deň od 8:00 do 17:00.

Osobné poradenstvá prebiehajú za sprísnených hygienických opatrení – použitie dezinfekcie pri vstupe do budovy, prekrytie horných dýchacích ciest na strane poradkyne aj klientky, podpisovanie čestného prehlásenia týkajúceho sa ochorenia COVID-19. Poradenstvá prebiehajú vo veľkej miestnosti, kde sa dodržiava bezpečná vzdialenosť medzi poradkyňou a klientkou a kde prebieha pravidelné vetranie. Po každom poradenstve je miestnosť vydezinfikovaná germicídnym žiaričom a prostriedkami na dezinfekciu povrchov.

Ubytovávanie klientok prebieha v obmedzenom režime. Klientka. ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 48 hodín je ubytovaná priamo bez nutnosti zotrvania v karanténnej izbe. Klientka bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19 musí po ubytovaní zotrvať po dobu 14 dní v karanténnej izbe a platia pre ňu ale aj ostatné ubytované klientky karanténne pravidlá. Nakoľko disponujeme len jednou karanténnou izbou môže sa stať, že nebudeme schopné ubytovať klientku bezodkladne.

Skupinové aktivity sú realizované v exteriéri, ak to počasie neumožňuje, realizujeme ich v interiéri za sprísnených hygienických opatrení a pri obmedzenom počte účastníčok.

Tím MyMamy, o.z.

 
1.10.2020 | Pridal: Redaktor | Hlavné poslanie organizácie | čítané: 646 krát