https://www.mymamy.sk/clanok/8/informacie_o_projekte.html

Informácie o Projekte

Informácie

Jedna z hlavných aktivít projektu sa opiera o prieskum výskytu násilia na ženách, ktoré žijú v rurálnych oblastiach.

Prieskum ktorý bol realizovaný na 827 ženách vo veku od 18 do 65 rokov. 21% opýtaných žien malo skúsenosť s kombinovaným typom násilia v ich partnerskom vzťahu.

Výsledkom prieskumu bolo, potreba viac informácií najmä v oblasti vidieka ohľadom prevencie násilia, zastavení násilia a informovanosti o možnostiach, kam sa môžu ženy obrátiť v prípade potreby.

Ďalšou aktivitou v projekte je tréning pre ženy, ktoré zažili násilie v partnerskom vzťahu, ktoré ďalej budú vzdelávať ženy, ktoré potrebujú pomoc.

Tento projekt je medzinárodný, projektovým jazykom je angličtina a preto aj prezentácie ktoré súvisia s projektom sú v anglickom jazyku.

Počas trvania projektu sa uskutočnila na Slovensku medzinárodná regionálna konferencia, kde vystúpili partneri projektu a prezentovali svoje výsledky prieskumov. Všetky výstupy aj prezentácie a fotodokumentácia sú na našej web stránke v sekcii EMPOWER
Počas trvania projektu si partneri projektu vymieňajú skúsenosti ohľadom klientely, od vekovej kategórie, vzdelanostnej úrovne, zamestnania, bytových podmienok, počtu detí až po druh a frekvenciu násilia.

Informáciu budú naďalej zverejňované na našich webstránkach.

 
13.12.2012 | Pridal: Admin | Info o projekte | čítané: 3561 krát