Dohoda k zmluvnému vzťahu založenému Zmluvou o poskytnutí NFP (projekt Úplne od začiatku a samostatne)

07.05.2013 | Projekty, Úplne od začiatku a samostatne, Zmluvy

Dohoda k zmluvnému vzťahu založenému Zmluvou o poskytnutí nenavratného finančného príspevku č. 196/2012-IZ-4.0/V.

Dokument v prílohe