Foto _ PubQuiz o ženských a ľudských právach, 10. 12. 2018

12.12.2018 | Projekty

Pondelkovým PubQuizom Špeciál s o.z. MyMamy vo Wave sme tohto roku ukončili kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.
Za možnosť zapojiť sa do tejto svetovej iniciatívy ďakujeme Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré nás podporilo z dotácie na podporu a ochranu ľudských práv.

♥ No a ďakujeme, samozrejme, aj všetkým vám, ktorí ste svojou účasťou dokázali, že vám náš boj za život bez násilia nie je ľahostajný! ♥