Kampaň Nie Znamená nie navštívili aj žiaci Strednej umeleckej školy v Prešove

09.10.2016 | Femfest

Viac info čítajte tu:

http://www.suspo.sk/item/383-nie-znamen%C3%A1-nie