Žiť bez násilia

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Žiť bez násilia

Projekt Žiť bez násilia sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 491 339,52 €, spolufinancovaný z 95% zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať služby a opatrenia pre ženy – obete násilia v Prešovskom samosprávnom kraji. MyMamy je je jedinou prijímajúcou organizáciou tohto grantu. Trvanie projektu: január 2019 – december 2022

Koniec roka v BŽD

Divný a dúfajme, že skutočne neopakovateľný rok 2020 sme ukončili v našom Bezpečnom ženskom dome veľkým prekvapením. Od roku 2015 sme sa stále s našim tímom a množstvom štedrých darcov – firiem a jednotlivcov, snažili pripraviť pre naše ženy a ich deti pekné Vianoce....

Zobraziť viac

Letný tábor Mamáčik 2019

Vďaka štedrému sponzoringu od našich dobrých anjelov z Nosene, vďaka spoločnosti Henkel, ale aj vďaka každému z vás, čo prispel aspoň pár eurami sa nám podarilo zorganizovať doteraz najväčší letný tábor v histórii – zúčastnilo sa ho až 19 detí našich klientok. Celý...

Zobraziť viac

letný tábor Mamáčik 2019

Vďaka štedrému sponzoringu od našich dobrých anjelov z Nosene, vďaka spoločnosti Henkel, ale aj vďaka každému z vás, čo prispel aspoň pár eurami sa nám podarilo zorganizovať doteraz najväčší letný tábor v histórii – zúčastnilo sa ho až 19 detí našich klientok. Celý...

Zobraziť viac