Verejné obstarávanie

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk – grafika

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie cenovej ponuky na dodanie materiálov pre...

Zobraziť viac