Očami Katky: Azylový dom

25.05.2015 | Projekty

Asi som príliš naivná, no presvedčená, že veci by mohli a mali fungovať týmto spôsobom.

Čítajte viac: http://presov.korzar.sme.sk/c/7813428/ocami-katky-azylovy-dom.html#ixzz3bA4VCqTE

Ďakujeme Katke za pekný a povzbudivý článok!
V diskusii sa vyskytlo niekoľko nepravdivých vyjadrení, tu je k nim vyjadrenie našej štatutárnej zástupkyne A. Sejkovej: 

„pre Katku a ostatných záujemcov
Začnem perličkou: MyMamy, ani ja ako štatutárka som nikdy nemala od mesta Prešov tri byty, údaje si overte na Odbore soc. vecí, napr. u pani Bilasovej, mali sme a máme jeden 3-izbový byt, ktorý je permanentne obsadený. Príďte k nám, ukážem Vám štatistiky, môžete sa stretnúť aj s klientkami, ak podpíšete ochranu ich osobných údajov. Odporúčam overovať si informácie od pani Kollárovej. K celému článku: máme nájom od mesta na objekt na 20 rokov, je pravda, že 5 rokov musíme BŽD udržať, ale naďalej budeme v komunikácii s mestom a PSK a nemienime zariadenie uzavrieť, najlepšie vieme, aké je potrebné. I keď zrejme súčasná honba na čarodejnice svedčí o tom, že sme zrejme niekomu „vyfúkli“ lukratívny kšeft a zrejme sme sa stali nástrojom nejakých žabomyších mocenských bojov. K nemožnosti vyjadriť sa účastníkom v stavebnom konaní: kontaktujte Krajský stavebný úrad, Ing. Marcinkovú, ktorá vydala rozhodnutie v tejto veci. Pravda je taká, že sused, ktorý sa mal dostaviť na stavebné konanie bol osobne pozvaný mojou kolegyňou počas návštevy u nás v združení, kedy si prebral aj stavebnú dokumentáciu, ktorú sme mu pokojne dali, keďže tvrdil, že nemá s naším zámerom žiaden problém. Stavebný úrad Prešov mu poslal pozvanie na adresu, ktorú mal uvedenú na Liste vlastníctva k pozemku na Janošíkovej ul. Pán sused sa nedostavil, aj keď vedel o čase a mieste konania a bolo jeho povinnosťou si zmeniť adresu na LV. K diskusii sme stále otvorené a tieto podpásovky od časti obyvateľov Šidlovca, ktoré nám niekto veľmi rád a z nejakého dôvodu zasadzuje, sú len výsledkom nekomunikácie a zlej vôle, ale naozaj nie na našej strane. Uvedomujeme si, že obyvatelia Šidlovca nemajú vybavenosť, nie našou vinou, po ukončení rekonštrukcie bude spoločenská miestnosť na prízemí k dispozícii na podujatia aj pre obvateľov Šidlovca, bude to vec dohody s Výborom mestskej časti, tak ako som to sľúbila počas svojho vystúpenia na Mestskom zastupiteľstve v januári tohto roku. 
Takže Katka, nie ste naivná, len veríte, tak ako aj ja, že väčšina ľudí má dobré úmysly a zdravý rozum:) Pekný večer. 
A.Sejková, štatutárna zástupkyňa ZZŽ MyMamy. 
Naše kontaktné údaje sú na webe www.mymamy.sk (Na rozdiel od údajov na autorov týchto podivných reakcií, ktoré nikde nenájdete, aj to o niečom svedčí).