Témou Okrúhlych stolov je „Multiinštitucionálna spolupráca v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch“ v jednotlivých krajoch. Pozvaní sú zástupcovia všetkých spolupracujúcich profesií – od zástupcov policajného zboru cez predstaviteľov súdnictva po pracovníčky Úradov práce.
V niektorých mestách je vzájomná spolupráca v tejto oblasti už rozvinutá a stretnutie prinesie predstavu, ako ju ešte vylepšiť, v iných pôjde o jej budovanie „od nuly“.

Okrúhle stoly budú prebiehať v decembri vo všetkých 3 partnerských mestách, a to:

v pondelok, 8. 12. 2016 o 10:00 – Hotel Klar, Liptovský Mikulár, 

vo štvrtok, 8. 12. 2016 o 9:00 – Ateliér súčasnej kultúry v klube Wave, Prešov, 

v utorok 13. 12. 2016 o 11:00 – Penzión U Krba, Nitra. 

Pozvánky v prílohe.