Okrúhly stôl v Liptovskom Mikuláši

08.12.2016 | Aktuality, Projekty, Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Okrúhly stôl v Liptovskom Mikuláši sa konal 5. decembra 2016. Pozvanie pracovníčok organizácie Women Institute Slovakia, ktorá je našim partnerom v projekte Slovensko Bez násilia páchaného na ženách prijali zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupkyňa tamojšieho Policajného zboru a pracovníčky organizácií Anima a Brieždenie, ktoré pracujú v rovnakej téme.
Keďže išlo zo strany W. I. S. -u k prvému stretnutiu tohto druhu, prínos bol obrovský – došlo k sieťovaniu jednotlivých organizácií a k naštartovaniu spolupráce.