Podporme tábor pre deti, ktoré pochádzajú z násilných vzťahov

14.06.2024 | Aktuality

Už 15 rokov sa každoročne snažíme organizovať letný tábor Mamáčik pre deti našich klientok – detí, ktoré pochádzajú z násilných vzťahov a ktoré sú týmito vzťahmi výrazne zasiahnuté. Dieťa je tiež primárnou obeťou násilia páchaného na matke, čo si dieťa v násilnej domácnosti zažije, zanechá hlboké stopy na jeho duši i v jeho správaní.

Zažiť realitu kontaktu s rovesníkmi s rovnakou skúsenosťou, učiť sa nenásilnej komunikácii, užívať si relax a pohodu v liečivom prírodnom prostredí je to, čo „naše deti“ potrebujú a oceňujú. Zároveň tým pomáhame ženám, mamám-samoživiteľkám, ktoré nemajú zdroje na úhradu letných pobytových táborov pre svoje deti a tým ani nemajú inú možnosť na oddych od každodenných starostí pri zabezpečovaní obživy a výchove detí. Vopred vám ďakujeme za to, že stojíte za našimi ženami a ich deťmi.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze, ktoré vďaka vám získame využijeme na uhradenie ubytovania pre deti a animátorky, úhradu cesty autobusom, stravu počas týždňového tábora. To sú základné náklady na to aby sme mohli tábor zrealizovať. K pobytu patria aj sprievodné aktivity ako sú ukážka práce psovodov či denné hry ako je futbal či kreslenie.

Ale ak sa nám podarí získať viac ako 2 000 Eur to by sme už mohli vziať deti aj na celodenný výlet na raftoch pri neďalekej vode.

Link na podporu tu: https://donio.sk/tabor-pre-deti-ktore-pochadzaju-z-nasilnych-vztahov