Podporná skupina 23. 03. 2017

01.04.2017 | Projekty

Podporná skupina na tému: Závislosti

Marcovú podpornú skupinu sme realizovali v spolupráci s prešovskou neziskovou organizáciou Trojlístok, ktorá sa dhodobo venuje pomoci ľuďom so závislosťami. Podpornú skupinu viedla riaditeľka organizácie Gabika Šostáková. Prítomným klientkam objasnila celú problematiku, hovorilo sa o typoch závislostí, definícii alkoholizmu, o tom, kto sú spoluzávislé osoby a o možnostiach liečby a terapie. V rámci diskusie sme sa venovali tomu, akým spôsobom sa vyhnúť alkoholu a drogám v prípade života so závislým partnerom, ako rozpoznať závislosť u partnera, priateľa, detí… a ako závislým osobám pomôcť.
Stretnutie malo veľmi pozitívny ohlas, niektoré klientky diskutovali viac, iné len počúvali, ale téma ich zaujala.

Viac o Trojlístku, n.o. sa dozviete na: http://www.trojlistokno.sk/