Pokojné Vianoce v kruhu Vám blízkych

09.01.2020 | Aktuality

Pokojné a láskavé Vianoce v kruhu tých, ktorí sú Vám drahí, milí priatelia.

Ďakujeme vám za Vašu celoročnú podporu, za promptné reakcie, keď sme spustili nejakú hromadnú zbierku či prosili o pomoc pre klientku individuálne, ale aj za mnohé slová podpory a povzbudenia, ktoré nám dodávajú silu pracovať v tejto neľahkej téme.

❤️