Politický utečenec z Bangládeša Arifur Rahman hovoril o výstave Ženské práva aj na Okrúhlom stole v Prešove

09.12.2016 | Aktuality, Projekty, Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Arifur Rahman, politický utečenec, ktorý bol za svoj systém kritizujúci kreslený vtip vyhlásený za nepriateľa islamského náboženstva vystavoval v rámci projektu Slovensko bez násilia páchaného na ženách v prešovskom centre nezávislej kultúry, vo Wave.
Aj napriek tomu, že vernisáž výstavy Ženské práva prebehla až 10.12. , teda v deň, ktorý je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň ľudských práv, karikatúry so silnými posolstvami sa vo Wave obavili už niekoľko dní vopred. Aj vďaka tomu sa Arifur Rahman a príbeh jeho, ale aj príbehy jednotlivých obrázkov stali neformálnou súčasťou aktivity Okrúhle stoly. V rámci nej sme sa stretli s odborníkmi z rôznych inštitúcií, aby sme našli cestu vzájomnej multiinštitucionálnej spolupráce pri riešení násilia páchaného na ženách.