Prajeme príjemne strávené sviatky, úspešný rok, no predovšetkým Vám ĎAKUJEME!

22.12.2015 | Aktuality, Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), Projekty

S veľkou vďakou sa obraciame na všetkých Vás, ktorí ste nám aj v tomto pre nás veľmi náročnom roku pomohli pomáhať!
Veľmi si to vážime my, ale aj naše klientky a ich deti.
Ešte raz ďakujeme!