Preventívne stretnutie so žiakmi a žiačkami na Strednej odbornej škole v Lipanoch, 17. 10. 2017

19.10.2017 | Projekty