Program „Ja a mama“

15.03.2016 | Aktuality, Projekty, V centre záujmu deti a mládež

Ak sú deti svedkami dlhodobého násilia, ktoré pácha otec na ich matke, stratia rešpekt ku obom rodičom. Mama u nich stráca rodičovskú autoritu, otec ich zas kontroluje, manipuluje, zastrašuje. Po odchode ženy a detí od násilníka preto žena potrebuje s obnovením pozície matky vzťahu s deťmi pomôcť.

Hierarchická štruktúra, ktorá v nenásilných vzťahoch medzi matkou a deťmi existuje, je v násilnom vzťahu narušená, čo môže spôsobiť veľké problémy. Práve preto je dôležité pri rekonštrukcii vzťahu matka – dieťa poskytovať podporu tak, aby bol založený na vzájomnom rešpekte a rovnosti.

V rámci tohto individuálneho terapeutického programu zabezpečíme opätovné spoznávanie a zblíženie sa, čo prispeje k opätovnému nájdeniu si cesty k sebe navzájom, k obnoveniu hierarchie a dôvery.