Projekt Práva si netreba zaslúžiť! – Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D224/2017/13

20.05.2017 | Práva si netreba zaslúžiť!, Projekty, Zmluvy