Prvý na Slovensku. Bezpečný dom pre ženy dostal od poslancov zelenú

15.05.2013 | Projekty

Článok v Prešovskom večerníku zo dňa 14.05.2013.

Rozhovor s pani Mgr. Apolóniou Sejkovou, štatutárnou zástupkyňou OZ MyMamy na tému zriadenia Bezpečného ženského domu v Prešove – čítajte v Prešovskom večerníku zo dňa 14.05.2013 na strane 2 a 3 (dokument v prílohe)

po vecernik

Stiahnuť