Správa o našej pracovnej ceste zverejnená aj na stránke nórskeho partnera – centra Norasenteret v Kirkenes

21.03.2017 | Aktuality

http://www.norasenteret.no/samarbeid-med-slovakia