Stanovisko k ďalšej iniciatíve proti BŽD a OZ MyMamy

20.01.2015 | Aktuality, Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), Projekty

Dnes, 20.1.2015 bol ZZŽ MyMamy preposlaný e-mail z ÚV SR, t.j. donora, ktorý poskytol nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „ Bezpečný ženský dom MyMamy“. E-mail bol poslaný z adresy peticia.sidlovec@gmail.com, v ktorom pisateľ hrubým spôsobom napadol činnosť združenia, ktoré už viac ako 10 rokov poskytuje sociálne služby – poradenstvo a ubytovanie ženám a ich deťom, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch. Obvinenie, že zo strany združenia došlo k zneužitiu vznešených cieľov „pomoci“ na neprehľadné aktivity, za ktorými je iba: márnotratnosť, chtivosť a ekonomická snaha charkterizovaná ako lakomosť a ekomomický egoizmus… nás zamestnankyne a členky združenia MyMamy ako aj naše klientky osočuje, ohovára a šíri nepravdivé informácie, preto sme sa rozhodli podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Dnes, 20.1.2015 bol OZ MyMamy preposlaný e-mail z ÚV SR, t.j. donora, ktorý poskytol nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „ Bezpečný ženský dom MyMamy“. E-mail bol poslaný z adresy peticia.sidlovec@gmail.com, v ktorom pisateľ hrubým spôsobom napadol činnosť združenia, ktoré už viac ako 10 rokov poskytuje sociálne služby – poradenstvo a ubytovanie ženám a ich deťom, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch. Obvinenie, že zo strany združenia došlo k zneužitiu vznešených cieľov „pomoci“ na neprehľadné aktivity, za ktorými je iba: márnotratnosť, chtivosť a ekonomická snaha charakterizovaná ako lakomosť a ekomomický egoizmus… nás, zamestnankyne a členky združenia MyMamy, ako aj naše klientky osočuje, ohovára a šíri nepravdivé informácie, preto sme sa rozhodli podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Súčasťou mailu je aj príloha s názvom Bilboard, na ktorej je vedľa seba vyobrazené malé dieťa a hrací automat a v hornom rohu obrázok návrhu BŽD MyMamy. Združenie pri svojich informačných kampaniach nikoho neuráža, neohovára, nepoužíva nekalé praktiky a hlavne využíva otvorenú a transparentnú formu komunikácie. Druhá strana, naopak, dlhodobo používa len elektronickú komunikáciu, nie je ochotná zúčastňovať sa verejných diskusií a obhájiť svoje nepravdivé tvrdenia pred verejnosťou. 

Pre OZ MyMamy je neprijateľné, aby osoba, resp. ľudia, ktorí nie sú schopní ani podpísať sa pod svoj názor, šírili klamstvá a urážky a tieto rozposielali na inštitúcie, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, ako napr. Mesto Prešov, Úrad vlády, nórski partneri, poslanci MsZ, …

 
Žiaľ pri našej práci poradenskej a v súčasnosti aj stavebnej, nie je čas na to, aby sem prechádzali na Šidlovci od domu k domu a dementovali dezinformácie, ktoré sa šíria z „neznámeho zdroja“. Stále veríme tomu, že po ukončení rekonštrukčných prác a spustení prevádzky aj tí najzarputilejší Šidlovčania pochopia, že sme zrekonštruovali a tým zachránili mestský objekt aj za vlastné financie (67 000 Eur je spolufinancovanie OZ MyMamy, ktoré obetujeme mestu a Šidlovcu na záchranu tohto objektu), ktorého účelom bude aj to, že Šidlovčania budú mať najkrajšiu volebnú miestnosť v meste, využívanú aj na zasadania Výboru mestskej časti. Vždy sme hovorili o tom, a to aj platí, že mnohé naše sociálne a poradenské programy sú určené aj pre verejnosť a radi Šidlovčanom pomôžeme s ich problémami v oblasti sociálnej, právnej, psychologickej. Namiesto toho, aby sa našiel niekto a povedal jednoduché „ĎAKUJEM“, že ste nenechali padnúť kus našej šidloveckej histórie, odpoveďou sú invektívy, fabulácie a urážky. 

Namiesto toho, aby sme si k sebe ako dobrí budúci susedia hľadali cestu, sa hŕstka obyvateľov dala na partizánsku zákopovú vojnu, naviac až v čase, keď sú všetky dohody uzavreté, zmluvy platné a na stavbe sa pracuje. 

Ak by boli osoby, ktoré sú za touto štvavou antikampaňou vyvinuli takýto tlak v prospech riešenia chátrajúceho objektu pred dvoma rokmi, mohla naša diskusia byť omnoho konštruktívnejšia. Ale je ťažké niečo tvoriť, keď ani nie je jasné čo… V petícii sa uvádza Multifunkčný objekt, na bilboarde opätovne škôlka… Objekt BŽD bude stále v majetku mesta i keď v nájme nášho združenia, zvýši bezpečnosť a ochranu žien a detí ohrozených násilím a aj obyvateľov tejto mestskej štvrte.
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom za podporu a pomoc. Vaše MyMamy:)