Stretnutie členov skupiny multiinštitucionálnej spolupráce

10.03.2016 | Aktuality, Projekty, Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Včera u nás v BŽD prebehlo pracovné stretnutie členov skupiny multiinštitucionálnej spolupráce v PK. Zaoberali sme sa najmä spoluprácou medzi jednotlivými skupinami, otázkou riešenia prevencie v boji proti násiliu páchanému na ženách a tým, ako zabezpečiť prenos teoretických poznatkov do terénu.

Stretnutia sa zúčastnili:

Apolónia Sejková/MyMamy, o.z.
Andrej Kuruc/KMC IVPR, hosť
Anna Liesenerová/ ÚPSVaR, SPOD
Iveta Biľasová/MsÚ PO- odbor sociálnych vecí
Katarína Mogišová/ KR PZ PO
Monika Fuchsová/PSK – odbor sociálnych vecí
Gabriela Šostáková/ Trojlístok, n.o.
Iveta Baranová/ MyMamy, o.z.
Nicole Fuchsová/ MyMamy, o.z.
Elena Krušková/ MyMamy, o.z.